बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकाच हेतू

बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकच हेतू - आपल्याला काहीतरी उत्कटतेने वाटत असते, ते इतरांना सांगावे.

.
.

Thursday, 1 September 2011

'असे जगावे'

रंग नवे जीवनाचे पहावे
चालता पुढे क्षण मागे रमावे

शुभ्र पहाटे अलवार झुलावे
सोनसकाळी उमलून यावे

तप्त धरेच्या कुशीत शिरावे
नारंगी संध्येस बिलगावे

रात्र रुपेरी मन फुलवावे
सुन्न काळोखी दीप उजळावे

निळ्या हासऱ्या नभाने झरावे
झाकोळल्या ढगांनी बरसावे

लेउन सारे रंग सजावे
इंद्रधनुषी जीवन जगावे.

- आरती.