बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकाच हेतू

बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकच हेतू - आपल्याला काहीतरी उत्कटतेने वाटत असते, ते इतरांना सांगावे.

.
.

Monday, 13 February 2012

' कुत्रे काका '

 ०८/०८/२००५

पुणे विद्यापीठाच्या खडकी गेटने ऑफिसला जाताना, मिल्ट्रीच्या घरांजवळ रोजच एक ना एक कुत्रे मांजरीच्या मागे लागलेले दिसे. आणि त्यांच्या पळापळीत मला गाडीला ब्रेक लावावाच लागे. कारण एरवी रहदारीचा नसलेला तो रस्ता त्यांचे हक्काचे मैदानाच होता, मारामाऱ्या करायला. :)

जरा ऐका कुत्रे काका
पाठलाग माउचा करू नका
त्यात बराच आहे धोका
कुत्रे काका जरा ऐका

माउवर बोक्याचा भलता जीव
मारतो तिच्यासाठी उंदीर नऊ
साय असो कि लोणी मऊ
वाटून खातात सगळाच खाऊ

तुम्ही असे मधेच याल
माऊला कुठे लांब पळवाल
असे कसे  बोक्यास चालेल
नक्कीच याच सूड उगवेल

प्रसंग मोठा आहे बाका
पळत ठेऊन आहे बोका
अवचित साधेल बघा मोका
कशाला जीव संकटात टाका

मांजराची मुळात लबाड जात
पळेल देऊन तुरी हातात
'चंपी' रेंगाळलीये मागल्या दारात
गुपचूप शेपूट घाला पायात

तुमचा तिथेच भिडेल टाका
जरा ऐका कुत्रे काका. .......         
 
 
  - आरती.